Pro firmy

Naše služby pro Vás

Permanent placement

Tato služba nabízí efektivní řízení náboru zaměstnanců do kmenového stavu Vaší společnosti. Umožňuje moderní řízení času Vašeho HR oddělení, finančních nákladů, možnost oslovení větší skupiny kandidátů.

Spolupráce s námi pro Vás bude přínosem převážně v těchto směrech:

 • výrazné snížení nákladů na personální inzerci
 • využití dalších zdrojů výběru kandidátů
 • profesionální přístup našeho konzultanta, který obsahuje osobní pohovor, testování, vyhodnocení profilu kandidáta a možnost ověření referencí
 • individuální nastavení v procesu náborů kandidátů
 • platba až v případě úspěšného vyhledání kandidáta a jeho nástupu do Vaší společnosti
 • garance nástupu


Temporary placement

Dynamicky se rozvíjející služba nabízející řešení okamžité, krátkodobé a trvalé potřeby změny počtu zaměstnanců.

Proč spolupracovat s námi v oblasti Temporary placement?

 • efektivní řízení finančních nákladů Vaší společnosti
 • stálý zdroj zaměstnanců pro případ Vaší potřeby
 • flexibilní využití zaměstnanců dle platných legislativních norem ČR
 • přenesení nákladů na recruitment přidělených zaměstnanců na dodavatele služby
 • možnost převedení zaměstnance do kmenového stavu Vaší společnosti
 • možnost přidělení a náhrady zaměstnanců během několika hodin


Outsourcing

Služba, jenž umožňuje výrazně regulovat a optimalizovat lidské zdroje.V rámci služby outsourcing, přebírá personální společnost zaměstnance, které klient z jakéhokoliv důvodu nemůže zahrnout do svého kmenového stavu.

Benefity služby outsourcing:

 • zaměstnanec nadále vykonává práci na předešlé pozici
 • pracovní smlouva je uzavřená mezi zaměstnancem a agenturou
 • veškerá administrativa spojená se mzdovou agendou je věcí agentury
 • výpadek pracovní síly je řešen brigádnicky do 24 hodin - zvýšení flexibility
 • snížení přímých mzdových nákladů klienta
 • možnost řetězení smluv na dobu určitou


Try & Hire

Tato služba, která kombinuje výhody předešlých, a to Permanent placement a Temporary placement, umožňuje převádět přidělené zaměstnance personální společnosti do kmenového stavu Uživatele. Tímto způsobem se váš nábor stává velmi efektivním. Převádíte zaměstnance, který zná vaše pracovní prostředí, zná firemní kulturu, je seznámen s náplní práce, jeho produktivita práce je na požadované úrovni.

Uživatel služby získává tyto benefity:

 • zefektivňuje vynaložené prostředky za nábor
 • získává možnost prodloužení zkušební doby zaměstnance
 • okamžité doplnění kmenového stavu v případě potřeby
 • snížení fluktuace u nových nástupů do společnosti