fbpx

Comac jobs a VOSKOP Kopřivnice: Rok úspěšné spolupráce 

 

Od začátku roku 2023 úzce spolupracujeme se Střední školou a Vyšší odbornou školou v Kopřivnici (VOSKOP). Cílem této spolupráce je podpora nejen technického vzdělávání a příprava mladých lidí na kariéru v průmyslových a ekonomických oborech. 

Comac jobs se do spolupráce zapojil ve formě darů, jako je oblečení na dílny pro studenty a učitele s potiskem loga školy a firmy. Dále věnujeme ceny pro výherce různých soutěží a aktivit organizovaných VOSKOP a účastníme se taky odborných přednášek.  

Sdílení znalostí a zkušeností 

Důležitou součástí spolupráce jsou také odborné přednášky a prezentace, které pro studenty VOSKOP zajišťuje Comac jobs. Tyto akce studentům umožňují získat cenné rady a informace pro jejich profesní rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

Přínosy pro všechny 

Spolupráce mezi Comac jobs a VOSKOP je přínosem pro všechny zúčastněné strany. Studenti získávají podporu a cenné zkušenosti, které jim pomohou na trhu práce. Škola si buduje partnerství se společností a získává přístup k novým informacím z trhu práce.

„Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce je skvělým příkladem toho, jak firmy a školy mohou efektivně spolupracovat na přípravě mladých lidí na budoucí kariéru,“ říká Marek Lintner, marketingový manažer Comac jobs. 

„Věříme, že sdílením znalostí a zkušeností můžeme studentům VOSKOP dát nejlepší možné startovní pozice na trhu práce.“

 

Firma Comac Jobs se ukázala jako aktivní a angažovaný partner, který poskytuje pracovní příležitosti pro naše studenty a ukazuje jim možnosti na trhu práce. Také aktivně spolupracuje na zapojování se do školních akcí a soutěží. Díky této spolupráci naši studenti získávají důležité znalosti odpovídající potřebám současného trhu práce a možnosti jejich dalšího směřování,” říká Mgr. Ondřej Kovalák, zástupce ředitele pro odborný výcvik.

O VOSKOP 

Škola, která má více než 70-ti letou tradici, je sloučená z původně samostatného Středního odborného učiliště strojírenského a Střední průmyslové školy strojní, později i Vyšší odborné školy. Absolventi základních škol pro studium naší střední školy a absolventi středních škol pro studium naší vyšší odborné školy, kteří úspěšně vystudují jakýkoliv obor obou našich typů škol, mají pro svou odbornost velkou šanci se následné dobře uplatnit  
v praxi. 

Řadíme se k moderním odborným školám zřizovaných Moravskoslezským krajem,  
s komplexní nabídkou polytechnického vzdělávání a s možností přestupu mezi jednotlivými obory v průběhu studia podle schopností a zájmů žáků a studentů. Objekty školy jsou umístěny v krásném a klidném prostředí pod beskydskými vrchy, jejichž součástí jsou nejen dva areály s dílnami praktického vyučování a budovami teoretického vyučování, ale také velká sportovní hala se dvěma tělocvičnami a mnohostranným využitím. 
Vše podstatné najdete na webu www.voskop.cz