fbpx

Personální agentura Comac Jobs pomáhá tlumit výkyvy pracovního trhu

Současný trh práce charakterizuje zejména nejistota lidí i firem. Vytratila se z něj výhledovost, zvykovost, zkrátilo se plánování výroby i lidské práce, vzrostla nestabilita a nervozita. Velmi důležitou roli proto dnes na pracovním trhu mají personální agentury, které jsou zvyklé pracovat flexibilně, dokážou rychle reagovat a přizpůsobovat se aktuálním podmínkám. V České republice je agenturní zaměstnávání pevnou součástí pracovního trhu a velké množství firem si již nedokáže své fungování bez pracovníků agentur představit. Marek Sedláček, výkonný ředitel personální agentury Comac Jobs, dnes odpověděl na otázky týkající se agenturního zaměstnávání.

Jak vnímáte roli personálních agentur na trhu práce?

Pracovní trh v souvislosti s pracovními a personálními agenturami v České republice funguje již od počátku devadesátých let. Příslušná legislativa však byla upravena teprve v roce 2004. Se vznikem agentur se změnila taktika jak lidi hledat, ale pořád je třeba si uvědomit, že počet pracovníků není nekonečný. Dalo by se říct, že se takzvaně loví ve stejném rybníku, ale agentura, jakožto specialista, na to má lepší know how a nástroje. Je efektivnější a levnější, což z pohledu firem zvyšuje šanci nalézt vhodného kandidáta. Zjednodušeně řečeno, můžu si sám opravit auto, ale také můžu opravu zadat specialistovi a spolehnout se na jeho znalosti a schopnosti. Je také fakt, že můžu narazit na dobrého i špatného specialistu. Co se personálních agentur týká, bohužel stále existují ty, které nedbají zákonů a najdou cestu jak se vyhnout například placení odvodů za své lidi. Tady v Comac Jobs děláme vše pro to, abychom byli ti dobří specialisté.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnáním přímo ve firmě a v agentuře?

Ve vztahu k zaměstnancům je agentura zaměstnavatel jako každý jiný. Lidé však práci vyko- návají v provozech agenturních zákazníků, kam jsou smluvně přiděleni. Podmínky jsou pro ně naprosto stejné, jako by byli zaměstnáni přímo danou společností. Týká se to jak mezd, tak třeba ochranných pomůcek nebo příspěvků. To je dáno zákonem. Agenturní zaměstnanci jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, přípustná je také práce na dohodu o pracovní činnosti. Za své zaměstnance agentury odvádí standardně veškeré povinné odvody státu. Zákazník agentury sdílí zodpovědnost vůči přiděleným pracovníkům s agenturou. Ani jedna ze stran se nemůže své zodpovědnosti vzdát a přenechat péči o pracovníky straně druhé.

Jak dlouho je personální agentura Comac Jobs, kterou vedete, na českém trhu a na co se zaměřuje?

Agentura byla založena v roce 2011, funguje tedy už více než deset let. Za tu dobu jsme ušli velký kus cesty a vypracovali se na pozici jedné z nejvýraznějších personálních agentur v regionu. Zejména v Moravskoslezském kraji jsme významným hráčem, o čemž vypovídá i objem přidělených zaměstnanců. Zaměstnáváme více než dvě tisícovky lidí, kteří denně pracují u našich zákazníků v regionu. A navzdory současné těžké situaci na trhu toto číslo dále roste. Máme šest kamenných poboček a několik provozních poboček přímo v prostorách našich klientů. Jsme vidět, je o nás slyšet, firmy nás znají a my rosteme. Comac Jobs se zaměřuje zejména na operátorské a kvalifikované dělnické pozice ve výrobě. Ty jsou ve výrobních společnostech nejvíce potřebné a žádané.

Čemu zejména přisuzujete váš úspěch?

Na pozici lídra nás dostává kombinace několika faktorů. Mezi ty nejvýznamnější řadím to, že máme pevnou a reálnou vizi, kterou srozumitelným způsobem komunikujeme s lidmi.

A tím myslím lidi na všech stranách. Naše zákazníky, zaměstnance našich poboček, i zaměstnance, kteří pracují v závodech našich klientů. To je velmi důležité a daří se nám to. Sázíme na osobní kontakt, který nemůže být nahrazen žádnou technologií. Důsledná péče o přidělené pracovníky pomáhá našim klientům dosáhnout úspěchu a tím se stáváme úspěšní i my.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Přestože je plánování v dnešní době velmi obtížné, my máme svůj vlastní plán, který sledujeme a postupujeme podle něj. Máme vizi a ambici, být do tří let významnou agenturou v rámci celé České republiky a máme k tomu takříkajíc našlápnuto. Pořád rosteme a dále nabíráme nové pracovníky. Náš postoj k věci je jednoduchý, akceptujeme prostředí i situaci, v tom hrajeme a nemáme strach. Jsme připraveni na úspěch.

Jak jste si poradili se situací v době koronavirové pandemie?

Současná situace klade na všechny větší nároky, personální agentury nevyjímaje. Omezení výroby, karantény, testování, to vše znamená prudký nárůst nákladů. Ale ke všemu se stavíme čelem. Mimo jiné se podílíme například na testování. V období nejistoty jsme nedali ruce pryč. Zapojujeme se, pomáháme koordinovat. I v začátcích jsme našim klientům poskytovali pomoc třeba se získáním a nákupem testů. Péče a zvýšené náklady se určitě vrátí.

Personální agentura je prodlouženou rukou výrobních závodů. Pokud závody nevyrábí, tak ani my nemáme práci, protože nemáme vlastní výrobu. Je faktem, že to zasahuje lidi a to je z lidského hlediska těžké. Naším úkolem ale vždy bylo působit jako flexibilní tlumič výkyvů trhu a z našeho pohledu se teď výkyvy pouze zvětšily. Reagovat na ně je pro nás vlastně denní chleba a i když je to nepříjemné, přizpůsobili jsme se. Současnou situaci jsme přijali, více komunikujeme a pracujeme s lidmi, na kterých vše stojí.